Date/Time
Date(s) - Wednesday 10th of March (10/03/2021)
2:30 pm - 3:30 pm

ÓCÁID 2 / EVENT 2: 

Tedieal na hócáide / Name of event:          ÚnaG/Tascfhórsa Uíbh Ráthaigh/Ceardlann Fostaíochta le fócas ar Uíbh Ráthach”

Employment Workshop with a focus on                   the Uíbh Ráthach Gaeltacht”.

Cineál Ócáide / Type of event:                  Ceardlann ar-líne dírithe ar dhaoine a dhein fiosruithe athlonnaithe go dáta agus go bhfuil cabhair uathu chun fostaíocht a                                 aimsiú sa cheantar / Online event for people considering relocating to the South Kerry Gaeltacht and who are looking for                                employment opportunities.

Áit / Location:                                        Ar Líne  / Online

Dáta / Date:                                           10ú Márta 2021 /10th March 2021

Am / Time:                                            14.30 – 15.30

 

Clárú roimh ré riachtanach / Booking Essential:

Seol ríomhphost chuig/Please email            tascfhorsa@udaras.ie

 

Achoimre / Overview:

 

Ceardlann Fostaíochta le fócas ar Uíbh Ráthach

Ceardlann ar-líne dírithe ar dhaoine a dhein fiosruithe athlonnaithe go dáta agus go bhfuil cabhair uathu chun fostaíocht a aimsiú sa cheantar

 

  • Cur i láthair ó Aoife O Brien, Kerry SciTech – deiseanna STEM
  • Cur i láthair ó Tracy Keogh, Grow Remote
  • Cainteoir ó chomhlacht earcaíochta Red Chair Recruitment / gairmthreoir le heolas speisialta ar mhargadh Chiarraí
  • Clárú roimh ré riachtanach.
  • Beidh cabhair ar fáil ó mheantóir gnó.

 

Employment Workshop with a focus on the South Kerry Gaeltacht

Online event for people considering relocating to the South Kerry Gaeltacht and who are looking for employment opportunities

 

Speakers will include representatives from:

 

  • Kerry SciTech (Aoife O Brien – Stem opportunities),
  • Grow Remote (Tracy Keogh – Remote working opportunities)
  • Redchair recruitment (Fred McDonagh, information on the Kerry market).
  • Opportunity to meet business mentors to discuss employment opportunities.