Date/Time
Date(s) - Wednesday 24th of March (24/03/2021)
2:00 pm - 3:00 pm

ÓCÁID 1 / EVENT 1:

Teideal na hócáide / Name of event:

Craobh Réigiúnach na Mumhan de Chlár na gComhlachtaí ÚnaG do scoileanna Gaeltachta / ÚnaG Munster Regional

Final of Junior Achievement Awards for Gaeltacht Schools

Cineál Ócáide / Type of event:                  Clár na gComhlachtaí / Junior Achievement Awards

Áit / Location:                                        Ar Líne / Online

Dáta / Date:                                           24th March 2021 / 24ú Márta 2021

Am / Time:                                            2pm

Achoimre / Overview

 Clár na gComhlachtaí

I mbliana, tá scoláirí idirbhliana ag súil le páirt a ghlacadh i gClár na gComhlachtaí Údarás na Gaeltachta a spreagann fiontraithe i nGaeltachtaí Chorcaí, Dhún na nGall, na Gaillimhe, Mhaigh Eo, na Mí, Chiarraí agus Phort Láirge chun a gcuid fiontair bheaga féin a fhorbairt agus páirt a ghlacadh i gcraobh náisiúnta.

 This year Transition Year students are looking forward to taking part in Údarás na Gaeltachta’s – Clár na gComhlachtaí which encourages budding entrepreneurs in the Gaeltacht areas of Cork, Donegal, Galway, Mayo, Meath, Kerry and Waterford to develop their own mini-enterprises and compete in a national final.