Date/Time
Date(s) - Tuesday 9th of March (09/03/2021)
10:00 am - 12:00 pm

ÓCÁID 5 / EVENT 5:

 

Teideal na hócáide / Name of event:          ÚnaG/SWG SKILLNET – “Ag Bainistiú Oibrithe Chianoibre”/ “Managing Remote Workers”

Cineál ócáide / Type of event:                               Cúrsa oiliúna chun cabhrú le bainisteoirí oibrithe chianoibre a bhainistiú níos fearr agus strus a laghdú ar na fostaithe sin. / Training Programme to enable managers to better manage remote workers and reduce stress amongst remote workers.                  

Áit / Location:                                                    Ar líne / Online  

Dáta / Date:                                                         9ú Márta 2021/9th March 2021

Am / Time:                                                          11-13:00 2 hrs max

 

Clárú roimh ré riachtanach / Booking essential: katie@southwestgno.com

Seol ríomhphost chuig / Please email