Date/Time
Date(s) - Thursday 25th of March (25/03/2021)
11:45 am - 1:00 pm

ÓCÁID 8 / EVENT 8

Teideal na hócáide / Name of event:          ÚnaG “Turasóireacht Mara sa Ghaeltacht” “Marine Tourism in the Gaeltacht.”

Cineál ócáide / Type of event:                   Networking opportunity for new and existing Marine Tourism businesses in the Gaeltacht

                                                                                Deis Gréasánú do chomhlachtaí nua agus sean bhunaithe sa réimse turasóireacht mara

Áit / Location:                                                     Ar líne/ Online

Dáta / Date:                                                         25ú Márta 2021 / 25th March 2021

Am / Time:                                            11:45am – 1pm

 

Clárú roimh ré riachtanach / Booking essential:

Seol ríomhphost chuig / Please email           n.misteal@udaras.ie