Straitéisí do Thodhchaí Inbhuanaithe / Strategies for a Sustainable Future

When

29/03/2023    
10:00 am - 12:00 pm

Online Event

Éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú agus lorg carbóin a laghdú na príomh chúraim atá ar ghnóthaí in Éirinn faoi láthair. Tabharfaidh an clár seo réamhrá ginearálta don bhfoghlaimeoir ar an gcúlra maidir leis an áit ina bhfuilimid anois ar bhonn domhanda agus náisiúnta, ar cad atá le déanamh agus cad iad na chéad chéimeanna ba chóir a thógaint chun tús a chur leis an aistear inbhuanaitheachta seo. Cabhróidh an cúrsa seo le eagraíochtaí a bpáirt a ghlacadh maidir le sprioc lorg carbóin náid a bhaint amach faoi mar atá leagtha amach i bPlean Gnímh an Rialtais maidir le hAthrú Aeráide 2021. Is cúrsa idirghníomhach é seo, a bheidh á chur i láthair ag ár gcomhairleoir i mBainistiú Fuinnimh, Jane Wickham, ina dtabharfar léargas soiléir do na rannpháirtithe ar conas a bpáirt a ghlacadh i gcomhlíonadh Plean Gnímh an Rialtais maidir le hAthrú Aeráide 2021.

Improving energy efficiency and reducing carbon footprints is now a focus for businesses in Ireland. Our improved understanding of the effects our collective actions are having on the planet is leading to a transformation in attitudes towards our environment. Introduction to Sustainability – Focus on Energy Management provides owner’s/CEO’s/Senior Managers an appreciation of the fundamentals of energy management and reducing energy consumption will reduce costs and improve your sustainability reporting. The course will help organisations play their part in achieving a net zero carbon footprint as set out in the Government’s Climate Action Plan 2021. This Programme will provide the learner with a general introduction to the background of where we are now globally and nationally. What needs to be done and what are the first steps to starting on the sustainability journey.

Presented by our Consultant in Energy Management, Jane Wickham, this course is interactive and provides participants with a clear path on how to play their part in ensuring adherence to Climate Action Plan 2021.

Cainteoir / Speaker
Jane WickhamTá breis agus 20 bliain caite ag Jane ag obair imbainistíocht fuinnimh. Chaith sí tréimshe ag léachtóireacht in SETU (iar WIT) faoi Fuinneamh Inbhuanaithe agus bhain sí máistreacht eolaíochta amach i bhfuinneamh in-athnuaite agus comhshaoil ó Ollscoil Reading.

Jane has over 20 years’ experience in energy management and previously lectured in Energy Sustainability at SETU (formerly WIT) and holds a Master of Science in Renewable Energy & the Environment from Reading University.

Clárú/Registration >>

Strategies for a Sustainable Future