Date/Time
Date(s) - Thursday 11th of March (11/03/2021)
3:00 pm - 4:00 pm

ÓCÁID 7 / EVENT 7:

Teideal na hócáide / Name of event:          ÚnaG/Comhchoiste “Gaeilge a USP for South Kerry Businesses” “An Ghaeilge mar áis díolacháin chun breis turasóirí a mhealladh go Gaeltacht Chiarraí Theas.”

Cineál ócáide / Type of event:

De réir suirbhé a dhein Brí Uíbh Ráthaigh, Plean Teanga Chiarraí Theas, i measc cuairteoirí poitéinsiúla náisiúnta agus idirnáisiúnta go Ciarraí Theas, tugann na torthaí le fios gur acmhainn an-láidir í An Ghaeilge le cuairteoirí a mhealladh dtín ceantar. Cuireann Brí Uíbh Ráthaigh fáilte roimh gnóanna áitiúla Chiarraí Theas páirt a ghlacadh i dtionscadal píolótach ina                              ndéanfar cur chun cinn breise ar na gnóanna atá páirteach ann agus a chabhróidh chun na custaiméirí sonraithe a mhealladh i dtreo na gnóanna seo.

A survey by Brí Uíbh Ráthaigh, the South Kerry Language Plan, among potential visitors to South Kerry, both domestic and international, has returned figures that strongly suggest that the Irish language has a very strong potential of attracting visitors

 

to the area. Brí Uíbh Ráthaigh is welcoming local businesses in South Kerry to take part in a pilot project that will focus on additional promotion of partaking businesses and channelling the targeted customer audience towards these businesses.

Áit / Location:                                                     Ar líne/ Online

Dáta / Date:                                                         11ú Márta 2021 / 11th March 2021

Am / Time:                                            3pm

 

Clárú roimh ré riachtanach / Booking essential:

Seol ríomhphost chuig / Please email           Victor Bayda victorvbayda@gmail.com Oifigeach Pleanála Teanga do Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh