Date/Time
Date(s) - Wednesday 24th of March (24/03/2021)
2:30 pm - 4:00 pm

ÓCÁID 3 / EVENT 3:

 

Teideal na hócáide / Name of event:          ÚnaG/Tascfhórsa Uíbh Ráthaigh / Ceardlann Tacaíochta Fiontraíochta / ÚnaG Enterprise Funding Support Workshop

Cineál ócáide / Type of event:                   Ceardlann ar-líne dírithe ar dhaoine a dhein fiosruithe athlonnaithe go dáta agus go bhfuil smaointe gnó acu/

Online workshop directed at people with business ideas and looking to relocate to South Kerry

Áit / Location:                                        Ar Líne / Online

Dáta / Date:                                           24ú Márta 2021 /24th March 2021

Am / Time:                                            14.30 – 16.00

 

Achoimre / Overview:

 

Ceardlann Tacaíochta Fiontraíochta

Ceardlann ar-líne dírithe ar dhaoine a dhein fiosruithe athlonnaithe go dáta agus go bhfuil smaointe gnó acu

 

  • Achoimre ar thacaíocht ó Údarás na Gaeltachta, SKDP, LEO, Flags
  • Cur síos ar chláracha ó New Frontiers MTU, Kerry Prosper Series
  • Seisiún Q&A, agus deis seisiún 1:1 a eagrú le heagrais éagsúla.

 

Enterprise Funding Support Workshop

Online workshop for people with business ideas looking to relocate to the South Kerry Gaeltacht.

 

  • Speakers from various funding agencies such as Údarás na Gaeltachta, South Kerry Development Partnership, Kerry Local Enterprise Office, BIM (Flags).
  • Speakers from Munster Technology University on the New Frontiers Programme and Kerry Prosper Series.
  • Q&A Session and an opportunity to meet executives from various funding organisations.