Date/Time
Date(s) - Thursday 25th of March (25/03/2021)
2:00 pm - 4:00 pm

ÓCÁID 4 / EVENT 4:

Teideal na hócáide / Name of event:          ÚnaG “Margaíocht dhigiteach do ghnóanna beaga” / “Digital Marketing For Small Businesses”

Cineál ócáide/Type of event:                     Clár Margaíochta Dhigiteach le KC Digital Katie Ní Chonghaile / Digital Marketing Programme with KC Digital – Katie                                                                        Conneely

Cúrsa Oiliúna- Clúdófar na réimsí seo: Straitéis Margaíochta agus Anailísiú, Feachtais agus Pleanáil, Graificí agus Físeán.  Training Programme -The following topics will be covered: Marketing Strategy and Analytics, Campaigns and Planning, Graphics and Video.

Áit / Location:                                        Ar Líne / Online

Dáta / Date:                                           25ú Márta 2021/ 25th March 2021

Am / Time:                                            14:00 – 16:00

 

Clárú roimh ré riachtanach / Booking Essential:

Seol ríomhphost chuig/Please email                      n.misteal@udaras.ie