Date/Time
Date(s) - Thursday 4th of March (04/03/2021)
10:00 am - 11:00 am

ÓCÁID 6 / EVENT 6:

Teideal na hócáide / Name of event:          ÚnaG/Westbic Ag Treisiú do Láithreacht Ar-Líne i Saol na hIar-Paindéime” / “Boosting Your Online Presence in a                                                                      Post-Pandemic World”

Cineál ócáide / Type of event:                   Seisiún praiticiúil ar an dóigh le hábhar blag, suíomh gréasáin agus meáin sóisialta a úsáid le líon do                                                                                       lucht leanúna a neartú / A practical session on how to use blog, website & social media content to grow your audience.

Áit / Location:                                        Ar líne/ Online

Dáta / Date:                                           4ú Márta 2021/4th March 2021

Am / Time:                                            10:00 – 11:00

 

Clárú roimh ré riachtanach / Booking essential:

Seol ríomhphost chuig / Please email        chaughey@westbic.ie